Agenda

Er staat de komende tijd veel te gebeuren in Feanwâlden.

27 maart
Onze jaarlijkse  ledenvergadering met onder andere de huldiging van de kampioenen en de uitreiking van de Wrotterspriis om 20 uur in de Mienskip.

12 april
Inloopbijeenkomst voorlopig Ontwerp Feanwâlden Kansen in Kernen + Transferium vanaf 16.30 uur tot 21.00 uur in de Mienskip.

13 april
Herdenking slachtoffers 2e wereldoorlog, bij het monument aan de Spoarloane om 9.30 uur.

13 april 
Koffietijd, kennismaking met de organisatoren van de inloop in het Roefke van de Swanneblom van 10 tot 11.30 uur. Vanaf 13 april wekelijks elke donderdagmorgen.

27 april
Koningsdag op de Koemarkt in Feanwâlden van 8 tot 13 uur.

Advertenties

Extra sneltrein

161201-foto_tcm318-379764

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden vastgesteld. Van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 liggen de stukken ter inzage o.a. in de gemeentehuizen van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.
En op internet: platformparticipatie en prorail

Daarnaast zijn er informatiemarkten waar vragen gesteld kunnen worden aan specialisten van Prorail en de provincies. De markten zijn van 16 tot 20 uur.

1 december 2016: It Maskelyn, Hurdegaryp
6 december 2016: De Mienskip, Feanwâlden.

Tot 12 januari 2017 heeft u de gelegenheid om uw mening te geven en uw zienswijze in te dienen. Grijp deze kans!

maatregelen_esgl-01

Brûsplak geopend

img_3111

In het Bûtefjild is het Brûsplak geopend, een onherkenbaar verbouwde zeecontainer. Een plek om te werken of elkaar te ontmoeten. In het Bûtefjild worden proeven gedaan met natte teelten en andere vormen van waterbeheer voor economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken. Niet alleen door experts maar vooral ook door mensen van de regio. Het vormt een mooi vertrekpunt voor toeristisch- recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild.cw-egnrweaaundp

img_3086

Zwerfafval Tytsjerksteradiel

Door de gemeente Tytsjerksteradiel werd Dorpsbelangen geattendeerd op de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het zwerfafvalvrij maken van Tytsjerksteradiel. Mocht uw organisatie of vereniging de uitvoering hiervan op zich willen nemen dan is dit een kans om een schone leefomgeving te creëren en de kas te spekken. Zie hieronder het bericht:

In navolging op de periode 2013 – 2015 willen we u ook dit jaar weer vragen mee te werken aan het opruimen en/of voorkomen van zwerfafval in uw dorp in ruil voor een vergoeding van ongeveer € 0,75 per inwoner per jaar.

Graag horen we van u of u (weer) mee wilt werken aan deze actie en wat u dan denkt te willen/kunnen gaan doen of misschien al hebt gedaan! Zo gauw we uw bericht (e-mail: mderks@t-diel.nl) hierover hebben ontvangen, kunnen we ook de exacte vergoeding bepalen en aan u overmaken.

De manier waarop u uw dorp zwerfafvalvrij wilt krijgen/houden is geheel aan uzelf. Zo kunt u denken aan preventieve acties zoals een serie artikelen in de dorpskrant en/of een lesprogramma op school? Het inschakelen van sportclubs of andere organisaties is ook een optie of het opruimen in een himmelwike of met een vaste ploeg vrijwilligers die de taken onderling verdelen! Het kan en mag allemaal. Wel horen we graag wat uw plannen en acties zijn (geweest).

Tot slot, voor materialen om zwerfafval op te ruimen en communicatie middelen over dit thema willen we u op www.NederlandSchoon.nl attenderen.

 

Verzoek van RTV NOF

Het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van RTV NOF, is op zoek naar enkele nieuwe leden. Deze leden van het PBO nemen niet zitting op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen een organisatie of vereniging. Dit orgaan is in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in Noordoost-Fryslân voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Het PBO vergadert driemaal per jaar met een afvaardiging van het bestuur van RTV NOF in De Westereen. Het bestuur draagt volgens wettelijke bepalingen de verslagen van de bijeenkomsten over aan het Commissariaat voor de Media. Lijkt het je wat om mee te praten over en het mede bepalen van het media-aanbod van de streekomroep voor Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland? Reageer dan door te mailen naar: bestuur@rtvnof.nl

Het PBO zoekt nieuwe leden. Het zou fijn zijn wanneer er een vertegenwoordiger namens de dorpen zitting zou kunnen nemen.

Cursus politiek actief in Tytsjerksteradiel

logo-raad-t-diel

Uw kennis over lokale democratie vergroten?
Volg dan binnenkort de gratis cursus ‘Politiek Actief’

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeente? Wie is en wat doet de gemeenteraad, het college en de burgemeester? Hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op het gemeentebestuur?
Hoe voer je een politiek debat?

Cursus Politiek Actief in gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Wilt u uw algemene kennis over de lokale democratie vergroten? Of heeft u plannen om u bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. De cursus combineert de theorie over het politieke stelsel met lessen uit de praktijk.

De cursus Politiek Actief bestaat uit 6 avondbijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is het bijwonen van een raadsvergadering. De raadsgriffier leert u, samen met ervaren gastdocenten, tijdens de cursus de kneepjes van het vak. Deelname is gratis voor elke inwoner van Tytsjerksteradiel.

Data en locatie
Data: 13 december 2016, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari en 16 maart 2017
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisweg 7 in Burgum
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op raad.t-diel.nl/politiekactief  . Hier vindt u ook het aanmeldformulier voor de cursus (inschrijven kan tot 17 november 2016).
Daarnaast kunt u bellen met de raadsgriffie Tytsjerksteradiel (0511) 460 509.

Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief!