Verzoek van RTV NOF

Het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van RTV NOF, is op zoek naar enkele nieuwe leden. Deze leden van het PBO nemen niet zitting op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen een organisatie of vereniging. Dit orgaan is in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in Noordoost-Fryslân voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Het PBO vergadert driemaal per jaar met een afvaardiging van het bestuur van RTV NOF in De Westereen. Het bestuur draagt volgens wettelijke bepalingen de verslagen van de bijeenkomsten over aan het Commissariaat voor de Media. Lijkt het je wat om mee te praten over en het mede bepalen van het media-aanbod van de streekomroep voor Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland? Reageer dan door te mailen naar: bestuur@rtvnof.nl

Het PBO zoekt nieuwe leden. Het zou fijn zijn wanneer er een vertegenwoordiger namens de dorpen zitting zou kunnen nemen.
Advertenties

Cursus politiek actief in Tytsjerksteradiel

logo-raad-t-diel

Uw kennis over lokale democratie vergroten?
Volg dan binnenkort de gratis cursus ‘Politiek Actief’

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeente? Wie is en wat doet de gemeenteraad, het college en de burgemeester? Hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op het gemeentebestuur?
Hoe voer je een politiek debat?

Cursus Politiek Actief in gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Wilt u uw algemene kennis over de lokale democratie vergroten? Of heeft u plannen om u bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. De cursus combineert de theorie over het politieke stelsel met lessen uit de praktijk.

De cursus Politiek Actief bestaat uit 6 avondbijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is het bijwonen van een raadsvergadering. De raadsgriffier leert u, samen met ervaren gastdocenten, tijdens de cursus de kneepjes van het vak. Deelname is gratis voor elke inwoner van Tytsjerksteradiel.

Data en locatie
Data: 13 december 2016, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari en 16 maart 2017
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisweg 7 in Burgum
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op raad.t-diel.nl/politiekactief  . Hier vindt u ook het aanmeldformulier voor de cursus (inschrijven kan tot 17 november 2016).
Daarnaast kunt u bellen met de raadsgriffie Tytsjerksteradiel (0511) 460 509.

Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief!

Theun de Vries boekenmarkt

In slagge dei.

Krekt as ferline jier stie Doarpsbelang wêr mei in kreamke op é Theun de Vries boekemerke om sa har wurk oan de man te bringen. En foar de leafhawwer wie der ek wêr in kwiske oer ús doarp. Nochal wat besikers ha de fragenlist ynfult en riedt wêr’t de 5 fotookes yn it doarp makke wienen. In pear yn it each springende punten by de antwurden dy’t joen waarden. Der wienen bygelyks net safolle dy’t wisten dat de ynwenners fan Feanwâlden ek wol Gleonkoppen neamt wurde. Net foar niks dat it blêd fan de Theun de Vriesskoalle sa neamt wurdt. Dat it Amelân net allinich in eilân is mar ek in diel fan it Bûtenfjild is ek hielwat besikers ûntgien. En neigenoch mar in pear wisten dat it doarpskrantsje fan é Wal de Wetterkwetter hjit.

IMG_3050

Ek ferskillende fotookes joegen de nedige swierrichheden. Bygelyks it opskrift “de lytse Tichelkamp”. Dat by it 150 jierriche bestean fan de menniste tsjerke op de pastorij dit boardsje kaam is koenen mar in pear besikers “sizze”. En dat yn de bankjes fan it grienpafiljoen op é Koemarkt fragminten grafeart binne út gedichten fan Theun de Vries wist ek net elsenien. En it die blyken dat der net folle besikers sa faak op é Finnen komme. Oars hienen se wol witten dat it grutte yn it each springende anker dêr leit. Dochs dreecher dan tocht. Der wienen treie persoanen dy’t 12 fan de 15 fragen goed hienen. Nei lotting kaam Jaap van der Laan , it sûnt koarten nije lid fan ‘e redaksje fan it Doarpskompas, as winner út de bus. Hy kreit ynkoarten in kadobon fan é HAB tastjoert. Al mei al in tige noflike dei mei hielwat echte boekeleafhawwers. Wy hienen it waar dizze kear lokkich mei: de buien gienen Feanwâlden moai foarby.

IMG_3053

Beleid, missie, visie Dorpsbelangen

Tijden veranderen en dus moet je als Dorpsbelangen mee veranderen. Het bestuur heeft daarom een concept missie, visie en beleid geformuleerd. In de jaarvergadering, begin 2017 willen we daar graag over met de leden van gedachten wisselen. In de aanloop daar naar toe graag jullie opmerkingen.

De conceptversie kunt u hier inzien: beleid, missie en visie Dorpsbelangen

pASsant

IMG_2596

Wat wonen we hier mooi, dit is het decor van de toneelstukjes.

Vanavond de laatste voorstelling van de pASsant, route noord. Een aantal voorstellingen gingen gepaard met soms veel regen. Maar er waren ook hele mooie avonden bij. Veel positieve reacties kregen we van bezoekers over de drie korte toneelstukjes waarin oude sagen zijn verwerkt. Alles speelt zich af in de buurt van het Skilliche Piipke en de Goddeloaze singel.

IMG_2563 2 Monnikenwerk

IMG_2593 2

IMG_2580

“Kunst uit het dorp”

Op zaterdag 25 juni is de zomerexpositie in de Schierstins geopend door de voorzitter van Dorpsbelangen. De expositie bevat beelden en schilderijen van dorpsgenoten. De feestelijke gebeurtenis werd verlevendigd door pianomuziek van Dineke van der Velde.

DSC02481

De deelnemers van de expositie zijn: Margot Blaauw, Baukje Dijkstra, Cees Hofstra, Jeannet Hagenbeek, Jan Hoitinga, Johannes Sietsma en de groep-Hetty Post die bestaat uit: Maria Koning, Tryntsje van der Meulen, Hetty Post, Ankje Sijtsma en Geertje Zwiers.

DSC02489

DSC02493

De expositie duurt tot zondag 21 augustus.

DSC02498

DSC02499