Contact

Heeft u ideeën die u met Dorpsbelangen wilt delen? Of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op:


Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.

Secretariaat – Gon Bilstra
Koene Parmentierloane 1
9269 VP te Feanwâlden
dorpsbelangenff@gmail.com

 

Klachten
Heeft u klachten over uw woon- en leefomgeving?

Bijvoorbeeld door:
– problemen met vuilophaal
– overlast door hondenpoep
– kapotte straatverlichting
– losse straatstenen/tegels
– overhangend gemeentegroen
– kapot straatmeubilair
– overlast door jeugd
– overlast door wilde dieren
– ontbreken van verkeersborden
– vernieling aan openbare eigendommen
– parkeeroverlast
– etc. etc. etc.

Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewurk  van Dantumadiel via tel. 14-0511 of via het digitale formulier op  Meldpunt Gemeentewurk

Heeft u een klacht (m.b.t. algemeen belang) die niet door Gemeentewurk kan worden opgelost, neem dan contact op met Dorpsbelangen.

Advertenties