Contact

Bij voorkeur ontvangen wij post digitaal.
e-mail: dorpsbelangenff@gmail.com

Voor het geval digitaal niet mogelijk is, is het postadres:
Anthony Fokkerloane 12, 9269 WE Feanwâlden

Voorzitter:
tel: 0511 477411

Penningmeester:
mobiel: 0638930211

 

 

 

Advertenties