Kansen in Kernen

We kunnen het allemaal zien. De werkzaamheden bij het stationsgebied en het park zijn in volle gang. Wil je meer informatie en misschien kijken hoe men aan het werk is. Bezoek dan de website van de gemeente. Daar staat veel informatie over het plan.

https://www.dantumadiel.frl/kansen-kernen-feanwalden

Wijkagenten Dantumadiel

191125 wijkagenten Ddiel
Marcel Koster en Lieuwe van Hijum zijn de wijkagenten van Dantumadiel. Wijkagenten werken net als de rest van de politie aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát doet de wijkagent in uw buurt? Door wie kunnen zij benaderd worden? Voor welke zaken kun je bij hen terecht?
Wat doet de wijkagent in uw buurt?
• De wijkagent signaleert en adviseert bij wijkgerelateerde problemen
• De wijkagent stuurt het politieteam aan op activiteiten in de wijk
• De wijkagent werkt samen met netwerkpartners en schakelt netwerkpartners in indien nodig (integrale aanpak)

De wijkagent is het lokale aanspreekpunt voor:
• Bewoners
• Winkeliers, bedrijven en horeca
• Scholen
• Buurtverenigingen
• Maatschappelijke organisaties

U kunt bij de wijkagent terecht wanneer er een structureel probleem is op bijvoorbeeld het gebied van:
• Verkeersveiligheid
• Jeugdproblematiek
• Handhaven van de openbare orde
• Kleinere milieuzaken

Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of zij) er kan doen voor de algemene veiligheid. Die benodigde informatie moet deels ook uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan door aan de wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te houden.
Marcel Koster is wijkagent voor de dorpen Damwâld, Rinsumageast, Readtsjerk, Wâlterswâld, Driesum, Broeksterwâld, Sibrandahûs en De Falom
Lieuwe van Hijum is wijkagent voor de dorpen Feanwâldsterwâl, Feanwâlden en De Westereen.

Wij zijn bereikbaar op de volgende manieren:
Internet (e-mail): http://www.politie.nl > mijn buurt (Dantumadiel) > wijkagent
Telefoon: 0900 – 8844
Instagram: pol_dantumadiel
Twitter: @WA_Dantumadiel

Weer een Plan X

In navolging van het succesvolle Plan X 2019 organiseren we op woensdag 1 april 2020 weer een Plan X. We hopen op een financiële bijdrage van de gemeente Dantumadiel maar als die er niet komt zorgen we zelf voor een aantrekkelijk geldbedrag om te besteden aan projecten en initiatieven in en rond Feanwâlden. Dus initiatiefnemers kunnen vast gaan nadenken over wensen en plannen. Alvast succes!

Binnenkort meer informatie over spelregels enzovoort.

Resultaten Plan X

Dorpsbelangen is op zoek gegaan naar nieuwe vormen van lokale democratie. Die zoektocht heeft ons geleid naar de werkvorm ‘Plan X’ : in één bijeenkomst initiatieven en nieuwe ideeën uit het dorp bij elkaar brengen. We hadden drie doelen: een beschikbaar budget goed besteden, goede besluitvorming organiseren en meer dorpsbewoners daarin betrekken. Die doelen zijn gehaald. Via Plan X blijken bovendien initiatieven elkaar te kunnen versterken. De door ons ontwikkelde werkvorm werkt en kan verder worden verfijnd. De aanpak is wat ons betreft geslaagd en verdient herhaling.

Hieronder het uitgebreide verslag en de resultaten.

Plan x verslag

Plan X bijlage 1 werkvorm

Plan X bijlage 2 Inspanningscontracten Overzicht

Plan X bijlage 3 overzicht resultaten

 

 

De 11 ingediende plannen voor PLAN X

We zijn ontzettend blij dat er maar liefst 11 plannen ingediend zijn door 9 initiatiefnemers.

Agricola

Zoals bekend vindt PLAN X plaats na onze ledenvergadering op 15 april in de Mienskip. Dat zal ongeveer 20 uur zijn.

De uitvoering van het hele proces op die avond hebben wij in handen van Joop Hofman  (Rode Wouw) gegeven. Hij zal uitleg geven over de werkwijze en de avond leiden.

De avond is niet alleen voor indieners van plannen. Alle inwoners van Feanwâlden,  Feanwâldsterwâl e.o., zijn van harte welkom om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de plannen.

Hieronder een overzicht van de ingediende plannen in willekeurige volgorde.

Elektronisch publicatiebord

Klim er maar in

Feanwâlden yn it grien

Oud meets jong

Help Piet de winter door

Promotiemateriaal

Energiecoöperatie

Party- pagode tent

Schuif es aan

Runtsje Feanwâlden
                   Runtsje Feanwalden kaarten

Plan 11 volgt.

Plan X ……

In Feanwâlden worden veel initiatieven genomen en activiteiten georganiseerd. Dorpsbelangen juicht dit toe. Maar volgens ons kan er meer. Verenigingen en stichtingen zouden veel meer met elkaar kunnen samenwerken. Door het delen van kennis, vaardigheden en materialen kan men elkaar ondersteunen en versterken. Om dit een impuls te geven stelt Dorpsbelangen BEDRAG X ter beschikking.

181230 geldkoe

Op onze ledenvergadering, na het korte huishoudelijke deel, krijgen plannenmakers de gelegenheid om hun plan te presenteren. Daarna gaan we met elkaar uitwerken hoe we zoveel mogelijk van deze plannen met elkaar kunnen realiseren. We gaan dit doen onder leiding van een professionele gespreksleider.

We hopen dat veel mensen een plan inleveren.

Een plan hoeft niet groter te zijn dan een A4-tje.  In een plan zien we graag het volgende bondig beschreven:

 • Naam van het plan
 • Bedenker
 • Korte omschrijving van het plan
 • Wie profiteren van het resultaat
 • Wat moet er allemaal gebeuren
  • werkzaamheden
  • investeringen
  • vergunningen
 • Wat is er al gerealiseerd / geregeld
 • Wat moet er nog opgelost worden
 • Welke hulp kun je wel gebruiken