Burenhulpdienst

 

De Burenhulpdienst is een vorm van georganiseerde burenhulp. Het gaat om kleine klusjes in en om het huis, maar ook helpen met boodschappen doen, vervoer naar een ziekenhuis, theater of winkelcentrum. Ook samen met iemand wandelen of een kopje koffie drinken kan een wereld van verschil maken !

Er zijn rond de 30 vrijwilligers in Feanwâlden en omstreken. Deze hulpbieders hebben allen een vrijwilligerscontract gesloten bij Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden, neemt u dan contact op met Het Bolwerk, Burenhulpdienst.

Stichting Welzijn Het Bolwerk.
Bezoekadres:     Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
Telefoon:        0519 292223
E-mail:          Mail Het Bolwerk
Website:      Website Het Bolwerk

 

Meest recente berichten

It kin de master misse……

Helaas, foutje….In het Dorpskompas hebben we de datum van de jaarvergadering verkeerd aangegeven. De Jaarvergadering is:

DINSDAG 19 OKTOBER om 20:00 uur in De Mienskip

Agenda:

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering
Jaaroverzicht 2020

Jaarrekening 2020
Begroting 2021
Kascommissie
Bestuursverkiezing
Stand van zaken
Vraag: Hoe verder?
Rondvraag

Sluiting en drankje

Vergaderstukken:

Agenda 2021
Jaaroverzicht 2020
Notulen ledenvergadering 2020
Resultaat 2020

  1. Geen Rubber Verwerking Nederland in Feanwâlden! 1 reactie
  2. Rubber Verwerking Nederland heeft vergunning gekregen Geef een reactie
  3. Kansen in Kernen 1 reactie
  4. Dodenherdenking 4 mei Geef een reactie
  5. Coronavirus: Wat kunnen we samen doen? Geef een reactie
  6. Ledenvergadering tot nader order uitgesteld Geef een reactie
  7. Fijne Jaarwisseling Geef een reactie
  8. Wijkagenten Dantumadiel Geef een reactie
  9. Weer een Plan X Geef een reactie