Koningsdag 2015

Op maandag 27 april wordt Koningsdag gevierd op de Koemarkt in Feanwâlden. Van 9 tot 12 uur is er een kinderbraderie, muziek, springkussen, pannakooi, korfbalclinic, schminken en creatieve workshops voor de kids. Het opbouwen van de kinderbraderie kan vanaf 8 uur ‘s ochtends. Komt allen en maak er een gezellig feest van.

Monument overdracht

De adoptie van het monument aan de Spoarloane door de groepen 7 van beide basisscholen in Feanwâlden vond plaats op 14 april om 14 uur.
Wethouder Bos was aanwezig namens B&W, hij luisterde samen met andere belangstellenden naar het voorlezen van zelfgeschreven gedichten door Esmee Dijk en Erik de Bruin. Na het zingen van het lied “In de nacht van Dromenland” door de kinderen van groep 7 werd de krans gelegd door Hieke Betten en Rick Elzinga.
Meer berichtgeving is te vinden bij RTV NOF.

kransleggingIMG_1553

Ansche Miedema Wrotterspriis en kampioenen 2015

Maandagavond 30 maart ontving Rein Velllinga de “Wrotterspriis” van 2015 uit handen van de voorzitter van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o., Mathilde Hommes. De prijs is hem toegekend voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor diverse organisaties in het dorp. Onder luid applaus van alle aanwezigen bij de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. nam Rein Velllinga volkomen verrast de oorkonde en het boeket bloemen in ontvangst.

150330 DSC_1069

Hij is voorgedragen door inwoners uit Feanwâlden. Al op jonge leeftijd vervulde Rein Vellinga een functie in het bestuur van de voetbalvereniging, was leider en vertegenwoordigde de voetbalvereniging in de sportcommissie, een overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen in het dorp. Hij is actief geweest in de toenmalige kaatsvereniging en vervulde negentien jaar lang een bestuursfunctie als secretaris en penningmeester in Mei Elkoar Ien (MEI). Nu alweer negen jaar is hij penningmeester bij Toneelvereniging Vriendenkring en ook bij de Sûkerei te Damwâld is hij actief als rondleider. Deze bescheiden ‘wrotter’, het liefst actief op de achtergrond, verdient het beslist om in het zonnetje gezet te worden

De Fries, Districts en Nederlands kampioenen van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn weer in het zonnetje gezet. Ieder jaar vindt deze gebeurtenis plaats aan het begin van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. Maandagavond 30 maart konden 7 kampioenen van gymvereniging GVV (acrogym, turnen en groepsspringen), 5 judokampioenen en één kampioen skeeleren worden gehuldigd. Zij ontvingen een roos, oorkonde en VVV bon van het bestuur van Dorpsbelangen. Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn trots op hun vele enthousiaste sporters, die ook nog eens op hoog niveau presteren!

150330 DSC_1063

Ledenvergadering

Inmiddels heeft het bestuur Ina Stadman bereid gevonden als kandidaat bestuurslid voor de vacature die is ontstaan door het tussentijds aftreden van Wies Venema.
Op deze site zijn de stukken voor de vergadering te downloaden onder de pagina ledenvergadering. Hier staat tevens het rapport van bine&bouwe. Voor 25 maart worden de notulen van 2014 en het overzicht jaaractiviteiten nog toegevoegd.

AED project Feanwâlden

Op 5 maart heeft burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel het startsein gegeven voor het AED project. Een samenwerking tussen de EHBO vereniging Dantumadiel en de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. Arthur Bosloper, van dorpsbelangen, legde uit hoe een en ander in zijn werk zal gaan en riep nog meer dorpsgenoten op om zich te melden als vrijwillige hulpverlener. Onder brede belangstelling verrichtte de burgemeester de openingshandeling en sprak zijn waardering uit over het initiatief, de vele vrijwilligers die zich gemeld hebben en de middenstand die ervoor gezorgd heeft dat de AED op de Koemarkt 24 uur per dag beschikbaar is. Hierna begaf iedereen zich naar de C1000 waar een AED demonstratie werd gegeven. Aansluitend kregen de cursisten hun eerste praktijkles in De Mienskip.

IMG_0862IMG_0865IMG_0868IMG_0872

 

Werkzaamheden omgeving Skilige Pypke

Onderstaand bericht is afkomstig van de provincie Fryslân en De Centrale As.

Vanaf 28 januari 2015 zijn de netbeheerders aan het werk langs de weg Oastein/Boppewei (bij het Skilige Pypke/kruising Goddeloaze Singel en Oastein/Boppewei) tussen Feanwâlden en de turborotonde in de provinciale weg N356. Als eerste zal de aannemer van de netbeheerder Stedin een tweetal gestuurde boringen aanbrengen en een persing. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden gereed op 30 januari 2015. Vanaf week 10 gaat de aannemer van Wetterskip Fryslân ter hoogte van Skillige Pypke eveneens een gestuurde boring aanbrengen. Vervolgens gaan de overige netbeheerders langs Boppewei/Oastein diverse verleggingen aan kabels en leidingen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn niet altijd aansluitend gaande en duren met elkaar tot 1 mei 2015. Al deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het verkeer en langere reistijd voor de weggebruiker betekenen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Mochten er vragen zijn of wilt u overlast melden? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met projectbureau De Centrale As, via 0511-548598. Mailen kan ook via info@decentraleas.nl.

Warm Hart Loterij

whl-banner-logoIedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking van “mienskips” projecten in Fryslân. Naast de kans op schitterende prijzen maakt de bijdrage van deelnemers het mogelijk ambitieuze en innovatieve projecten in Fryslân ten uitvoer te brengen die een stimulans brengen aan de leefbaarheid. Hoe kunnen we wonen en werken binnen onze regio aantrekkelijker maken? Vanuit de samenleving ontbreekt het niet aan goede ideeën en enthousiasme. Het blijkt in de dagelijkse praktijk echter vaak moeilijk de fondsenwerving volledig rond te krijgen. Om deze reden is onder het motto “Leefbaarheid creëer je samen” de Warm Hart Loterij in het leven geroepen. Zij wordt hierin ondersteund door de vier Friese troubadours: Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Meld projecten aan en koop loten.

Ga voor meer informatie naar: http://www.warmhartloterij.nl