Gebruik Grienpaviljoen

Afgelopen zaterdagavond heeft de Feintensloane als eerste gebruik gemaakt van het Grienpaviljoen voor een buurtbarbecue. Het was een groot succes.

Het Grienpaviljoen is een kunstwerk voor het dorp met de bedoeling gebruikt te worden. Je kunt er even zitten om van het mooie plein te genieten of even bij te kletsen met een kennis, maar je kunt ook met je bijvoorbeeld je buurtvereniging het paviljoen gebruiken voor een activiteit. Als je dit wilt doen moet dit wel worden aangevraagd bij de Vereniging van Dorpsbelangen. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat het paviljoen en de planten geen schade krijgen, dat na gebruik netjes wordt opgeruimd en dat er geen rommel achterblijft. Dorpsbelangen wil graag weten wie wanneer gebruik van wil maken van het Grienpaviljoen om te voorkomen dat twee gegadigden tegelijk iets plannen en om de werkgroep verzorging Grienpaviljoen op de hoogte te stellen zodat zij er met de verzorging van de planten rekening mee kunnen houden.

Aanvragen kan per mail (dorpsbelangenff@gmail.com) of per telefoon (0511 473080) bij het secretariaat van onze vereniging.

Boekenmarkt en open dag Schierstins

Dorpsbelangen stond met een kraam op de boekenmarkt om te laten zien wat we allemaal doen en waar het contributiegeld voor gebruikt wordt. Daarnaast kon men er dorpsvlaggen kopen, de DVD van “De Jûn fan de Koemarkt” bestellen en er was een lijst met vragen over oud Feanwâlden en Feanwâldsterwâl waarmee een HAB bon te verdienen viel. De hele dag was het gezellig druk.

IMG_1584

De winnaar van de vragenlijst
Er zijn 59 vragenlijsten ingevuld. Niemand had alle vragen goed. Er waren vijf die slechts één fout hadden en daaruit is de winnaar getrokken, die verblijd wordt met een HAB bon. De winnares is:
mevrouw M. de Haan – Elings.
Van harte gefeliciteerd.

De statistiek van de vragenlijst
De vragen waarin naar een jaartal werd gevraagd, bleken veruit de moeilijkste te zijn. De vraag over de boter- en zuivelfabriek had iedereen goed. Hier de resultaten:
vraag 1: 3 x fout
vraag 2: 28 x fout
vraag 3: 0 x fout
vraag 4: 52 x fout
vraag 5: 21 x fout
vraag 6: 44 x fout
vraag 7: 33 x fout
vraag 8: 8 x fout
vraag 9: 10 x fout

De vragenlijst met de goede antwoorden
1. Under hokker skriuwersnamme skrea frou Post Beukens út Feanwâlden harren boeken. Onder welk pseudoniem schreef mevrouw Post Beukens uit Veenwouden haar boeken.
X Ypk fan der Fear
0 Sjoukje de Vries
0 Froukje Annema

2. Wat wie it berop fan Pieter de Clerq dy’t yn de tweintiger jierren fan de forige ieuw syn filla yn Feanwâlden boue liet. Wat was het beroep van Pieter de Clerq die in de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn villa in Veenwouden liet bouwen.
0 Notaris
X Bankier
0 Fabrikant

3. Hoe hiet de bûter-en súvelfabrik yn it doarp: de earste kooperative súvelfabrik yn Fryslan. Wat was de naam van de boter-en zuivelfabriek in het dorp.
0 Betterwird
0 Tsjerne
X Freia

4. Yn hokker jier koenen jo foar it earst mei de trein nei Ljouwert. In welk jaar kon je voor het eerst met de trein naar Leeuwarden.
0 1885
0 1910
X 1866

5. Hoe hiet it trochgongshûs foar repatrianten út it eardere Nederlansk Indie skean tsjinoer it stasjon ( foarhinne wie it in hotel). Wat was de naam van het opvanghuis voor Indische Nederlanders schuin tegenover het station (voorheen was het een hotel).
X Schoonoord
0 El Dorado
0 De Rustende Jager

6. Yn hokker jier is de beskoeiing op ‘e Wal oanlein. In welk jaar werd begonnen met de aanleg van de betonnen walkant in Veenwoudsterwal.
0 1956
X 1949
0 1959

7. Hoe waard it buertsje oan de Iisbaenstrjitte neamt. Hoe heette het buurtje aan de IJsbaanstraat.
X De Bloei
0 Patrimoniumbuurt
0 Spoorbuurt

8. Wat is de namme fan Kafee it Dûke Lûk op é Wal fan 1888 oant 1940. Hoe heette Café It Dûke Lûk van 1888 tot 1940.
0 De Eendracht
0 De Drie Baarzen
X Halfweg

9. Hoe hiet it jonkje wer’t de skriuwer Theun de Vries syn belibbenissen yn Feanwâlden om hinne bout hat. Wat is de naam van het jongetje waar omheen Theun de Vries zijn jeugdherinneringen aan Veenwouden heeft beschreven.
0 Heinze Homan
X Wilt Tjaarda
0 Sybe Hettinga

Grienpaviljoen op de Koemarkt

In opdracht van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. is een kunstwerk van Merijn Vrij op de koemarkt geplaatst. Het is een groen paviljoen van acht meter doorsnede met bankjes aan de binnenzijde. Het geeft een intieme en besloten zitplaats die gebruikt kan worden door bewoners en bezoekers van Feanwâlden. Op 4 juni 2015 is het grienpaviljoen geopend door wethouder Roelof Bos en oud voorzitter van dorpsbelangen Roel Dijkstra, tegelijk met de opening van het vernieuwde centrum van Feanwâlden.
11393204_972710779425862_4153051317341811976_n
Het paviljoen biedt ruimte voor allerlei activiteiten en initiatieven door het jaar heen. Een plek voor alle dag om te praten, lezen, musiceren, eten, verpozen en te kijken naar het ‘griener wurden’ van de koepel. Met het groene kunstwerk wordt als het ware de natuur van het Bûtenfjild (Ecologische Hoofd Structuur) in het dorp gebracht. Met planten als blauwe regen (Wisteria), blauwe druif (Boskoop Glory) en dit jaar ook pronkers (Lady Di) zijn er bloemen, fruit en groente te vinden in de loop van het seizoen.  Alle ruimte dus voor een oogstfeest in september of een flesje wijn gemaakt van druiven van de koemarkt: ‘vin du marché de vache’.
DSC00560
Het keunstwurk bestaat naast de planten uit bakken (afgeleid van de aardappelkist) uit Larix, een stalen frame en is doorvlochten met wilgentenen (Salux). Door groen toe te voegen krijgt het werk een veranderend uiterlijk. Groei, bloei, tijd en seizoenen spelen nadrukkelijk mee in het beeld.
Het grienpaviljoen is gemaakt met behulp van vele vrijwilligers uit Feanwâlden. De dorpsbewoners hebben geholpen met het kisten maken, opbouwen, grond kruien en planten. Ook zal het onderhoud worden gedaan door dorpsbewoners. Dorpsbelangen is nog op zoek naar een poule van vrijwilligers.

Koningsdag 2015

Op maandag 27 april wordt Koningsdag gevierd op de Koemarkt in Feanwâlden. Van 9 tot 12 uur is er een kinderbraderie, muziek, springkussen, pannakooi, korfbalclinic, schminken en creatieve workshops voor de kids. Het opbouwen van de kinderbraderie kan vanaf 8 uur ‘s ochtends. Komt allen en maak er een gezellig feest van.

Monument overdracht

De adoptie van het monument aan de Spoarloane door de groepen 7 van beide basisscholen in Feanwâlden vond plaats op 14 april om 14 uur.
Wethouder Bos was aanwezig namens B&W, hij luisterde samen met andere belangstellenden naar het voorlezen van zelfgeschreven gedichten door Esmee Dijk en Erik de Bruin. Na het zingen van het lied “In de nacht van Dromenland” door de kinderen van groep 7 werd de krans gelegd door Hieke Betten en Rick Elzinga.
Meer berichtgeving is te vinden bij RTV NOF.

kransleggingIMG_1553