Klankbordgroep KIK / Transferium

Door realisatie van de Centrale As vervalt de functie van de oude rondweg. Dit heeft ook gevolgen voor de ruimte tussen dorp en spoorlijn.

Afgelopen donderdag 19 mei is door landschapsarchitect Karres+Brands een aantal mogelijke invullingen gepresenteerd van het nieuwe stationsgebied.
De klankbordgroep gaat de alternatieven op korte termijn bestuderen.
Op het ontwerp van de nieuwe Súderwei is een aantal verbeterpunten ingebracht die meegenomen worden in het definitieve ontwerp.

image

Geannimeerde bespreking van verrassende concepten.

We kunnen vaststellen dat KIK een prachtige gelegenheid is om samen met gemeente en provincie opnieuw te kijken wat je als dorp kunt en wilt.

Herplaatsing bankjes Grienpaviljoen

160426 grienpaviljoen 1

Vanmiddag werden de bankjes met teksten van Theun de Vries teruggeplaatst in het Grienpaviljoen. Na de plaatsing door Evert Klaver en Arthur Bosloper van Dorpsbelangen droeg Douwe Kootstra van het Theun de Vriesgenootschap, enkele Friese gedichten voor van Theun de Vries. Onder de belangstellenden waren onder andere U. de Vries, achterneef van de beroemde schrijver, wethouder Piersma, Merijn Vrij, de ontwerper van het Grienpaviljoen, de directeur van de Dr. Theun de Vriesskoalle, de voorzitter van de stichting Schierstins, bestuursleden van de Stichting Skiednis fan Feanwâlden.

160426 tekst 3

Tevens werd een plaatje bevestigd met informatie over Theun de Vries en het Grienpaviljoen.160426 grienpaviljoen 2

Feanwâlden huldigt kampioenen

De  Fries, Districts en Nederlands kampioenen van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn weer in het zonnetje gezet. Ieder jaar vindt deze gebeurtenis plaats aan het begin van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. Maandagavond 18 april konden in totaal 15 kampioenen worden gehuldigd, die uitblinken in judo, turnen, groepsspringen, acrogymnastiek en minibridge. Onder applaus van de aanwezige inwoners ontvingen zij een roos, oorkonde en HAB-cadeaubon van het bestuur van Dorpsbelangen. Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn trots op hun jonge, enthousiaste sporters, die zo goed presteren!

DSC_0510

Meer foto’s van de kampioenen op onze fotopagina

Herdenking tweede wereldoorlog

160407 IMG_2672

Op donderdag 7 april vond de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog plaats bij het monument aan de Spoorloane, dat door groep 7 van de twee basisscholen uit Feanwâlden is geadopteerd. Annelien Stavorinus van de dr. Theun de Vriesskoalle en Ayoub Bos van de Frissel lazen een zelfgeschreven gedicht voor.
Daarna werd de krans gelegd door Elisa de Graaf en Ronny Vos en was er één minuut stilte, gevolgd door het Wilhelmus.
Tot slot hield burgemeester Heldoorn een korte toespraak. Daarna gingen de leerlingen weer naar school, waar de heer Van Vliet uit Sneek over zijn kindertijd in de oorlog vertelde.

160407 IMG_2667

160407 IMG_2666

160407 IMG_2669

 

 

Uitslag enquête

We willen graag weten hoe de deelnemers (bestuurders van verenigingen, stichtingen enz.)  van de bijeenkomst “De wereld is zoals wij hem denken” deze hebben ervaren. Daarom hebben we de deelnemers, die hun e-mail adres hebben ingevuld op de presentielijst, uitgenodigd on line een enquête in te vullen. Maar liefst 64% heeft aan onze oproep gevolg gegeven. Daarvoor onze hartelijke dank!
De resultaten gaan we gebruiken om ons beleid voor de komende jaren vorm te geven.
Als u klikt op onderstaande link wordt het document geopend.

uitslag enquête