Herplaatsing bankjes Grienpaviljoen

160426 grienpaviljoen 1

Vanmiddag werden de bankjes met teksten van Theun de Vries teruggeplaatst in het Grienpaviljoen. Na de plaatsing door Evert Klaver en Arthur Bosloper van Dorpsbelangen droeg Douwe Kootstra van het Theun de Vriesgenootschap, enkele Friese gedichten voor van Theun de Vries. Onder de belangstellenden waren onder andere U. de Vries, achterneef van de beroemde schrijver, wethouder Piersma, Merijn Vrij, de ontwerper van het Grienpaviljoen, de directeur van de Dr. Theun de Vriesskoalle, de voorzitter van de stichting Schierstins, bestuursleden van de Stichting Skiednis fan Feanwâlden.

160426 tekst 3

Tevens werd een plaatje bevestigd met informatie over Theun de Vries en het Grienpaviljoen.160426 grienpaviljoen 2

Feanwâlden huldigt kampioenen

De  Fries, Districts en Nederlands kampioenen van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn weer in het zonnetje gezet. Ieder jaar vindt deze gebeurtenis plaats aan het begin van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. Maandagavond 18 april konden in totaal 15 kampioenen worden gehuldigd, die uitblinken in judo, turnen, groepsspringen, acrogymnastiek en minibridge. Onder applaus van de aanwezige inwoners ontvingen zij een roos, oorkonde en HAB-cadeaubon van het bestuur van Dorpsbelangen. Feanwâlden en Feanwâldsterwâl zijn trots op hun jonge, enthousiaste sporters, die zo goed presteren!

DSC_0510

Meer foto’s van de kampioenen op onze fotopagina

Herdenking tweede wereldoorlog

160407 IMG_2672

Op donderdag 7 april vond de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog plaats bij het monument aan de Spoorloane, dat door groep 7 van de twee basisscholen uit Feanwâlden is geadopteerd. Annelien Stavorinus van de dr. Theun de Vriesskoalle en Ayoub Bos van de Frissel lazen een zelfgeschreven gedicht voor.
Daarna werd de krans gelegd door Elisa de Graaf en Ronny Vos en was er één minuut stilte, gevolgd door het Wilhelmus.
Tot slot hield burgemeester Heldoorn een korte toespraak. Daarna gingen de leerlingen weer naar school, waar de heer Van Vliet uit Sneek over zijn kindertijd in de oorlog vertelde.

160407 IMG_2667

160407 IMG_2666

160407 IMG_2669

 

 

Ledenvergadering

De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 18 april 2016 om 20 uur in de Mienskip. De voorlopige agenda, de notulen van de ledenvergadering 2015 en het jaaroverzicht 2015 kunt u vinden op de bladzijde “ledenvergadering”. Tot 1 maart kunnen kandidaten voor de Wrotterspriis worden aangemeld bij het secretariaat.

Uitslag enquête

We willen graag weten hoe de deelnemers (bestuurders van verenigingen, stichtingen enz.)  van de bijeenkomst “De wereld is zoals wij hem denken” deze hebben ervaren. Daarom hebben we de deelnemers, die hun e-mail adres hebben ingevuld op de presentielijst, uitgenodigd on line een enquête in te vullen. Maar liefst 64% heeft aan onze oproep gevolg gegeven. Daarvoor onze hartelijke dank!
De resultaten gaan we gebruiken om ons beleid voor de komende jaren vorm te geven.
Als u klikt op onderstaande link wordt het document geopend.

uitslag enquête

MFC Feanwâlden

In de Leeuwarder Courant stond op 26 januari onderstaand artikel.Het bestuur van Dorpsbelangen heeft als reactie hierop een ingezonden brief gestuurd:

Nee toch…
De reactie van wethouder Wiersma van Dantumadiel aan het slot van het artikel in de LC van dinsdag 26 januari heeft ons verbaasd (pag. 22 Stekker uit plan voor dorpshuis Feanwâlden).
Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. vindt het fijn dat het college van Dantumadiel het advies van de commissie MFC/dorpshuis i.o. serieus neemt. Dat kan ook niet anders. Er is twee jaar met veel inzet door vrijwilligers aan het plan voor een dorpshuis in het centrum gewerkt. Het is niet gelukt, dat is bijzonder spijtig. Als de gemeentelijke organisatie enkele jaren geleden zelf het initiatief had genomen een dorpshuis in Feanwâlden te bouwen, had het waarschijnlijk vorig jaar tegelijk met de Koemarkt geopend kunnen worden. In Damwâld en in de Westereen heeft de gemeente wel zelf een dorpshuis neergezet. In Feanwâlden moesten vrijwilligers op verzoek van de gemeente bereid gevonden worden om een haalbaar plan uit de grond te stampen. Laat wethouder Wiersma blij zijn dat er niet een niet-exploitabel gebouw komt in plaats van nu al te beknibbelen op de 8 ton die beschikbaar is voor een dorpshuis in Feanwâlden. Wordt Feanwâlden voor deze beslissing gestraft? De commissie MFC/dorpshuis i.o. komt met een alternatief, waar zeker geld voor nodig is. Om dit alternatief wel te laten slagen, is een volledige, positieve inzet van wethouder Wiersma (en de rest van het college van B&W) zeer wenselijk. Bij voorbaat beknibbelen past daar niet bij!
Bestuur Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.

LC 160126 MFC